Vi tar service på allvar!

Bageriet Kringlan är ett modernt bageri med utmanaranda i vårt DNA. Vi utmanar våra konkurrenter och marknaden förstås, men framförallt oss själva. Vi verkar på en marknad som ständigt växer och förändras. Våra kunder vill ständigt ha nya och bättre lösningar/produkter, det ställer höga krav på oss. Bageriet Kringlans arbetssätt präglas av ansvar, öppenhet och prestigelöshet. Vi drivs av snabbhet, kvalitet och att alltid ha kundernas bästa för ögonen. Det gör att alla våra anställda kan och förväntas bidra till vårt övergripande mål: Att vara bäst på att skapa värde för kunderna.

Med Bageriet Kringlan som leverantör så kan du känna dig trygg!
Kontakta oss